Vår vision i illustrerad form

Anläggningen

Anläggning producerar i första hand lax men i reningsprocessen ingår även en algodling, ur vilken kisel utvinns. Dessutom är lax- och algodlingen kopplad till en biogasanläggning. Restprodukterna i denna process kommer inte anses som avfall, utan spela en mycket viktig roll i produktionen av bland annat energi, växtkraft och läkemedel.

Miljö och energi

Smögenlax och biogasanläggningen Renahavs vision är att orden miljö och energi skall kunna nämnas i samma mening utan att tankarna direkt förs till oåterkallelig förändring av naturresurser och omvärld. Genom att i varje steg ta till vara och återanvända de rester och resurser som är en del i och runt produktionen av sjömat återför Renahav stora delar av det som tidigare gått förlorat.

Lokal verklighet

Smögenlax kommer inom kort kunna vara en del av det nya lokala och regionala arbete som görs för att förbättra våra samhällen, genom att aktivt bidra med möjligheter till nya arbetstillfällen, energi, miljöfärbättringar, produkter och livskraft.

Global möjlighet

Anläggningar som Smögenlax/Renahav med tillhörande produktion kan uppföras eller kopplas på runt om i världen.
Vi måsta alla bara bestämma oss för att vi vill göra skillnad och tänka i nya banor och utnyttja den teknikutveckling som nu sker med stora språng.

Industriell symbios

Vår vision är en symbios där alla delar i produktionen tas tillvara i en cirkulär ekonomi från ax till limpa och där resterna från denna produktion liknas vid betydelsefulla byggstenar i fortsatt förädling och utveckling.

En klimatsmart lax framtagen för en medveten kundgrupp, planerad att börja produceras storskaligt från år 2022.

Ansvarstagande produktion

Smögenlax producerar sin lax i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling.

Smögenlax/Renahav fick äran att som ett av få bolag bli inbjudna av Svenska Regeringen att representera svenska initiativ och inovationer i FN under The Ocean Conference 5-9 juni 2017.
Ocean Conference (extern länk)

Smögenlax har även ett större utvecklingsprojekt gående i samarbete med Innovatum, Trollhättan, och ledande forskare. En del av försöken finansieras av Europeiska Havs och Fiske Fonden (EHFF). Det avser rening av vatten med ett unikt denitrifikation-system för saltvatten. EHFF har också beviljat ett startstöd till Smögenlax. Läs mer om denitrifikation (docx-fil, 0.6 mb).

Leader Bohuskust och gränsbygd har beviljat ett projektstöd för ”Etablering av landbaserad Laxodling”. Syftet med projektet är bland annat att ta fram en lathund för hur ett miljötillstånd sökes för en landbasderad fiskodling samt framtagande av en komplett inlämnad miljötillståndsansökan för etablering av en vattenbruksanläggning i området.

Mer om Smögenlax

1 day ago

Smögenlax
Går i väntans tider... ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Smögenlax
Vi önskar Er alla en riktigt God Jul! ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 months ago

Smögenlax
Genom Lidl Future Initiatives - Hållbarhetsakuten ger Lidl Sverige stöd till hållbarhetsprojekt som löser utmaningar utanför den egna verksamheten. #Renahavs projekt "Konkret cirkulärt livsmedelssystem" var en av åtta nominerade och idag blev vi utsedda som en av tävlingens vinnare! Se Lidls vinnarcermoni (28 min in i klippet)www.youtube.com/watch?v=q-SjxSw8pjEVi är otroligt glada och tacksamma. Nu ser vi fram emot att kunna ta fram ett hållbart fiskfoder till våra Smögenlaxar! Ha en fantastisk fredag! 🐟 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Informationsmaterial

Renahav ger minskade utsläpp

Illustrationer

reLAX-illustration
Illustrationer från SCH! – eng

Partners

Projekteringen av Smögenlax har kunnat genomföras med stöd från följande parter: