Vår vision i illustrerad form

Anläggningen

Anläggning producerar i första hand lax men i reningsprocessen ingår även en algodling, ur vilken kisel utvinns. Dessutom är lax- och algodlingen kopplad till en biogasanläggning. Restprodukterna i denna process kommer inte anses som avfall, utan spela en mycket viktig roll i produktionen av bland annat energi, växtkraft och läkemedel.

Miljö och energi

Smögenlax och biogasanläggningen Renahavs vision är att orden miljö och energi skall kunna nämnas i samma mening utan att tankarna direkt förs till oåterkallelig förändring av naturresurser och omvärld. Genom att i varje steg ta till vara och återanvända de rester och resurser som är en del i och runt produktionen av sjömat återför Renahav stora delar av det som tidigare gått förlorat.

Lokal verklighet

Smögenlax kommer inom kort kunna vara en del av det nya lokala och regionala arbete som görs för att förbättra våra samhällen, genom att aktivt bidra med möjligheter till nya arbetstillfällen, energi, miljöfärbättringar, produkter och livskraft.

Global möjlighet

Anläggningar som Smögenlax/Renahav med tillhörande produktion kan uppföras eller kopplas på runt om i världen.
Vi måsta alla bara bestämma oss för att vi vill göra skillnad och tänka i nya banor och utnyttja den teknikutveckling som nu sker med stora språng.

Industriell symbios

Vår vision är en symbios där alla delar i produktionen tas tillvara i en cirkulär ekonomi från ax till limpa och där resterna från denna produktion liknas vid betydelsefulla byggstenar i fortsatt förädling och utveckling.

En klimatsmart lax framtagen för en medveten kundgrupp, planerad att börja produceras storskaligt från år 2022.

Ansvarstagande produktion

Smögenlax producerar sin lax i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling.

Smögenlax/Renahav fick äran att som ett av få bolag bli inbjudna av Svenska Regeringen att representera svenska initiativ och inovationer i FN under The Ocean Conference 5-9 juni 2017.
Ocean Conference (extern länk)

Smögenlax har även ett större utvecklingsprojekt gående i samarbete med Innovatum, Trollhättan, och ledande forskare. En del av försöken finansieras av Europeiska Havs och Fiske Fonden (EHFF). Det avser rening av vatten med ett unikt denitrifikation-system för saltvatten. EHFF har också beviljat ett startstöd till Smögenlax. Läs mer om denitrifikation (docx-fil, 0.6 mb).

Leader Bohuskust och gränsbygd har beviljat ett projektstöd för ”Etablering av landbaserad Laxodling”. Syftet med projektet är bland annat att ta fram en lathund för hur ett miljötillstånd sökes för en landbasderad fiskodling samt framtagande av en komplett inlämnad miljötillståndsansökan för etablering av en vattenbruksanläggning i området.

Mer om Smögenlax

Nu söker vi en biolog till vår laxodling

september 14th, 2021|0 Comments

Biolog till Laxodling Smögenlax startar nu ett förprojekt för en kommersiell landbaserad RAS laxodling i Kungshamn. Smögenlax och Renahav bygger nu - tillsammans med världsledande forskare hos Göteborgs Universitet - en forsknings- och

Ödegården vecka 5, 2019

januari 31st, 2019|0 Comments

Bilder från området norr om Leröy – Ödegården – där laxodlingen för Smögenlax projekteras och schaktas. Här kan du även se bilder från Hagaberg där Renahavs anläggning byggs upp.

Ödegården vecka 50, 2018

januari 31st, 2019|0 Comments

Bilder från området norr om Leröy – Ödegården – där laxodlingen för Smögenlax projekteras och schaktas. Här kan du även se bilder från Hagaberg där Renahavs anläggning byggs upp.

Ödegården vecka 45, 2018

november 12th, 2018|0 Comments

Bilder från området norr om Leröy – Ödegården – där laxodlingen för Smögenlax projekteras och schaktas. Här kan du även se bilder från Hagaberg där Renahavs anläggning byggs upp.

Hagaberg och Ödegården vecka 41, 2018

oktober 12th, 2018|0 Comments

Allt fler av Renahav-anläggningens alla byggnader börjar nu framträda och växa upp. Det finns även med några bilder från området norr om Leröy – Ödegården – där laxodlingen för Smögenlax ska börja byggas.

Följ oss på Sociala medier

1 week ago

Smögenlax
Nu är vår konferenslokal äntligen färdigmöblerad och redo för alla spännande interna och externa möten som väntas under vår kommande projektperiod. Först ut var vår egna projektgrupp tillsammans med några av våra lokala samarbetspartners. ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Smögenlax
Under Västerhavsveckan 2021 fick vi på Renahav/Smögenlax ett viktigt besök av VG-regionen och ett antal lokala, regionala och nationella politiker. En extra bonus var denna film som tydligt lyfter vår efterfrågan om en snabbare, enklare och bättre tillståndsprocess! Dela gärna ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Smögenlax
Låt oss presentera- Projektledare Martin Glimsand! Martin kommer närmast från OMT- group men har tidigare varit teknisk chef på Orkla i Kungshamn, så kanske ett känt ansikte för några av Er. Vi är väldigt glada över att ha Martin som en central kugge i vårt projekt-team. Vårt byggprojekt startar nu! 🙂Vi söker fortfarande efter en projektingenjör/rörkonstruktör. Är du intresserad eller känner du någon som skulle passa? Skicka PM 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Press­meddelande gällande den aktuella domen från Mark- och miljö­över­dom­stolen, 21-04-15

Mark- och miljö­över­domstolen (MÖD) har bedömt att Smögenlax kan uppfylla kravet på att vattenkvaliteten inte försämras på ett otillåtet sätt eller att miljökvalitetsnormen äventyras. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att Smögenlax kan få tillstånd i delar som varit uppe för prövning och har därför undanröjt den lägre instansen Mark- och miljödomstolens (MMDs) dom och återförvisat målet till den domstolen för fortsatt behandling av ansökan i dess helhet.

Läs mer om domen här

Informationsmaterial

Renahav ger minskade utsläpp

Illustrationer

reLAX-illustration
Illustrationer från SCH! – eng

Partners

Projekteringen av Smögenlax har kunnat genomföras med stöd från följande parter: